Duchovní program na 43. výročí zjevení Panny Marie ve farnosti Medjugorje

22.06.2024

Do Medjugorje v tyto dny přichází veliké množství lidí z celého světa a i naše skupina se na toto poutní místo dnes vydává. Důvod je prostý - prožít 43. výročí zjevení osobně přímo v Medjugorje a tak děkovat spolu s lidmi ze všech koutů světa za 43 let milostí, které nám skrze Pannu Marii Bůh v Medjugorje dává.

V těchto dnech vrcholí také duchovní příprava na prožití 43. výročí zjevení Panny Marie v Medjugorje. Od 15.6.2024 do 23.6.2024 se lidé na celém světě spojují s farností Medjugorje při tradiční každoroční modlitbě novény před výročím zjevení. Texty modlitby, která vzešla přímo z Medjugorje, můžete nalézt zde.

Od 16.6.2024 se lidé ve velikém množství scházejí vždy od 22h na Podbrdu, místě zjevení, aby odpověděli na výzvu Panny Marie k modlitbě za mír ve světě. K modlitbě této novény a následnému zjevení (cca 23:30) se můžete přidat až do 24.6.2024 vždy od 22h na webu: www.marytv.tv.

Duchovní program k 43. výročí zjevení ve farnosti Medjugorje:

24. června 2024 - slavnost Narození sv. Jana Křtitele (pondělí)

  • POCHOD MÍRU
Na slavnost sv. Jana Křtitele se již 33 let koná tzv. Pochod míru, který vychází od nedalekého františkánského kláštera na Humcu (Ljubuški) a vede ke kostelu sv. Jakuba v Medjugorje, kde je zakončen svátostným požehnáním. 

Pochod míru se pravidelně koná od roku 1992 díky iniciativě německého poutníka a milovníka Medjugorje, Huberta Liebherra, který tehdy v roce 1992 se skupinou několika stovek poutníků vyšel na modlitební pěší pouť modlíce se za mír v tehdejší válkou zasažené Bosně a Hercegovině. 

Svět i nadále volá po míru, Panna Maria ve svých poselstvích již 43 let vyzývá k modlitbě za mír. V odpovědi na tuto výzvu farnost Medjugorje i tento rok zve všechny poutníky, zvláště domácí, aby se k tomuto Pochodu míru přidali a nesouce vlajky svých států aby tak symbolicky spojili celý svět.

Pochod míru vychází od farního kostela sv. Antonína z Padovy na Humcu v Ljubuškách 24. června 2024 v 6h ráno. Pouť je asi 14 km dlouhá a dle předchozích zkušeností by měla trvat asi 4 hodiny.

  • CHORVATSKÉ MŠE SVATÉ
Mše svaté v chorvatském jazyce budou v tento den v 8h a 11h. 

  • VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROGRAM
Večerní modlitební program ve farnosti začíná v 18h modlitbou růženců, poté v 18:40 je krátké ztišení při příležitosti zjevení a v 19h pak začíná MŠE SVATÁ při v předvečer 43. výročí zjevení. 
Podle předběžných informací by mělo být možné tuto večerní mši svatou sledovat i v České republice prostřednictvím TV Noe.
 
  • ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ
Po večerní mši svaté bude následovat hodinová adorace Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní, která pak bude pokračovat tichou adorací do 6h ráno. 

25. června 2024 - 43. výročí zjevení (úterý)

  • CHORVATSKÉ MŠE SVATÉ
V tento den budou v kostele sv. Jakuba slouženy mše svaté v chorvatském jazyce v 6h, 7h, 8h, 9h a 11h.


  • VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROGRAM
Večerní modlitební program ve farnosti začíná v 18h modlitbou růženců, poté v 18:40 je krátké ztišení při příležitosti zjevení a v 19h pak začíná SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ při příležitosti 43. výročí zjevení. 

  • CELONOČNÍ ADORACE
Jako každého 25. v měsíci, hned po večerní mši svaté začíná v Adorační kapli společným zahájením celonoční adorace Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní, která pokračuje v tiché adoraci až do 7h ráno.

Na tuto adoraci je možné kdykoliv přijít a odejít. 

Externí zdroj fota a některé faktické údaje převzaty z: odkaz ev. č. 17 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)