Fra Zvonimir Pavičić o výročí zjevení v Medjugorje: Výzva k modlitbě za mír je vždy aktuální

13.06.2024

V úterý 25. června bude farnost Medjugorje slavit 43. výročí zjevení Panny Marie. I letos se na toto výročí budou farníci připravovat devět dní modlitbou růžence na Kopci zjevení a účastí na večerním modlitebně-liturgickém programu.

Fra Zvonimir Pavičić, farář farnosti Medjugorje, se svěřil s tím, jak prožívá tyto dny příprav, co se chystá a jak vše bude probíhat... "Jako farář určitě cítím velkou zodpovědnost, jak vše bude probíhat, co je ještě potřeba udělat, aby vše bylo připraveno na všech možných úrovních, ale také určitý pokoj. Nevím, jestli je to můj přístup nebo dar z nebe, že cítím pokoj, i když se novéna blíží. Pokoj s vědomím, že lidé přijdou dychtiví se modlit, dychtiví být blízko Bohu. Ty dny novény budou více prožívány na Podbrdu, ale také na venkovním oltáři, kde slavíme mši, a myslím, že to bude opravdu krásné, že i letos budou na tuto nabídku reagovat. A to je něco krásného, ​​modlit se a v té modlitbě děkovat Pánu za všechny milosti těch 43 let, které nám v Medjugorje dává." 

"Novéna na kopci zjevení začíná v sobotu 15. června v 16 hodin. Každý den se pak budeme ve stejnou dobu modlit radostná i bolestná tajemství růžence Panny Marie, pak zůstaneme v modlitbě u sochy Panny Marie. Toto je organizovaná modlitba, modlitba farního společenství, které je odpovědí na Mariinu výzvu a poděkování, farní společenství společně děkuje, společně se modlí a proto by bylo krásné, kdybychom se v co největším počtu zapojili. 

I tento rok budou v době novény předmodlovat růženec před večerní mší svatou farníci, počínaje nedělí 16. června. Hlavními celebranty mší svatých ve dnech novény i v den výročí zjevení budou kněží, kteří v minulých letech v Medjugorje sloužili jako farní vikáři. 

Na svátek Narození sv. Jana Křtitele a v předvečer zjevení (24. 6.) bude v dopoledních hodinách uspořádán tradiční Pochod míru z Humce do Medjugorje. Pochod míru je odpovědí na výzvu Panny Marie k modlitbě za mír, který i dnes tolik potřebujeme.

Zdá se, že tato výzva k modlitbě za mír je vždy aktuální, bohužel v našem světě, ale neměli bychom se vzdávat. Vždy bychom se měli modlit. A Panna Maria nás volá k této modlitbě a my bychom měli odpovědět a modlit se za mír, aby nám Pán dal svůj pokoj. Vždy rád říkám, že v míru je rozdíl. Existuje mír, který svět chápe a přijímá, a mír, který dává Bůh. Ježíš mluví o pokoji, který dává, o tom, že nám ten pokoj nikdo nemůže vzít, bez ohledu na to, kolik válek a nepokojů je na světě. My se modlíme za tento mír, aby mír vládl v každém srdci a aby byl nastolen mír mezi národy a mír mezi jednotlivci, aby všichni lidé mohli žít v míru," zdůraznil fra Zvonimir.

V den výročí zjevení Panny Marie v Medjugorje 25. června začne zpovídání brzy ráno, od 4:30 hod. Mše svaté v chorvatštině budou slaveny v 6h, 7h, 8h, 9h, 11h a hlavní slavná mše bude slavena v 19h. 

Tato hlavní večerní mše svatá v 19h by měla být, dle vyjádření P. Leoše Ryšky, přenášena i Televizí Noe (pozn. red.).

Externí zdroj textu: odkaz ev. č. 16 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)