Modlitební program Svatého týdne v Medjugorje

24.03.2024

Stojíme na prahu největších svátků křesťanského roku. Končí doba postní, doba přípravy, odříkání, ztišení, modlitby a almužny. A za několik dní vstoupíme do tzv. Svatého třídenní, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty. Vše vyvrcholí radostnou slavností, Nedělí Zmrtvýchvstání Páně. 

Pro ty, kteří by chtěli sledovat živý přenos obřadů z Medjugorje, přinášíme podrobný rozpis Svatého třídenní, jak jej bude prožívat farnost Medjugorje. Přenášeny budou hlavní večerní obřady.
Odkaz pro sledování ZDE. 

Podrobný rozpis modlitebního programu v Medjugorje během svatého týdne: 

Květná neděle

Žehnání ratolestí bude v 10:45 v místě základů starého kostela, poté se procesí vydá do kostela sv. Jakuba. Mše svaté jsou v 7h, 8h, 11h a 18h. Zpívané pašije budou na hlavní dopolední mši svaté v 11h. Není dětská mše svatá. Žehnání ratolestí bude také na všech ostatních mších.
Večerní modlitební program začne v 17h modlitbou růžence a pokračuje v 18h mší svatou.

Zelený čtvrtek

Ráno není mše svatá ani zpovídání. Růženec (Večerní modlitební program) začne v 17h, mše svatá v 18h. 

Velký pátek

Ráno nejsou v kostele žádné obřady. Křížová cesta pro farníky a chorvatské poutníky na Križevac je v 11h. Růženec začne v 16h a obřady Velkého pátku začínají v 17h. 
Velký pátek je dnem přísného postu. 
Na Velký pátek se během obřadů vybírají dary na Svatou Zemi. 

Bílá sobota

Růženec (večerní modlitební program) začne ve 20h a velikonoční vigilie ve 21h. 

Neděle Vzkříšení Páně

Mše svaté ve farním kostele jsou v 7h, 8h, 11h a 18h. Není dětská mše sv. 
Večerní modlitební program začíná v 17h modlitbou růžence a poté následuje v 18h mše svatá.

___

Během svatého Třídenní všichni kněží slouží večerní mši svatou, proto když začne mše svatá nebo obřady, už nebudou k dispozici zpovědníci. Proto farnost prosí věřící, aby nakolik je to možné, se vyzpovídali před Svatým Třídenním.