Pravidelné roční zjevení pro vizionářku Mirjanu

18.03.2023

Vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo měla každodenní zjevení od 24.6.1981 do 25.12.1982. Na posledním každodenním zjevení jí Panna Maria, poté, co jí zjevila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 18. března. Tak tomu bylo během všech následujících let, a i dnes. Zjevení začalo ve 13:33 h a trvalo do 13:39 h.

Panna Maria dala následující poselství: 

"Drahé děti, zvu vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství ještě lépe poznali mého Syna. Abyste se naučili slyšet čistým a otevřeným srdcem. Abyste slyšeli, co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédli. Abyste jako jeden Boží národ, ve společenství s mým Synem, svým životem svědčili o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste mohli spolu s mým Synem všem svým bratřím a sestrám přinášet jenom mír, radost a lásku. Jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním."