Prožijme dobu postní s Pannou Marií

13.02.2024

Zítra začíná doba postní... Prožijme ji s Pannou Marií a projděme spolu s ní celou křížovou cestu až na Golgotu... Ona nás povede a ukáže nám, jak tuto cestu prožít opravdově, hluboce a s otevřeným srdcem...

Každý týden doby postní budeme věnovat jednomu tématu, které vychází z medjugorských zjevení - "Pět kamenů Panny Marie proti Goliášovi" a pokoj, ke kterému nás Matka tak často vyzývá... Součástí postní aktivity je vždy krátké zamyšlení, otázky k sebereflexi a návrh předsevzetí na daný týden... Na začátku každého dalšího postního týdne budou zveřejněny podklady pro aktivitu na daný týden. 

Pojďme s Marií blíž Kristu, připravme se dobou postní na opravdové prožití tajemství Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení.

1. TÝDEN

2. TÝDEN

3. TÝDEN

4. TÝDEN

5. TÝDEN

6. TÝDEN