Prožijme postní dobu s Marií

21.02.2023

Popeleční středou nám začíná doba postní, která vyvrcholí velikonočním triduem a slavným Kristovým vzkříšením 9.dubna 2023... Milostiplná doba 40 postních dní může být pro náš život a naši víru velikým darem a požehnáním. Je to čas, kdy bychom se měli více zastavit, ztišit a v hloubi srdce hledat cestu k Bohu a lidem... Je to nabídka a záleží na nás, na kolik tuto dobu prožijeme a využijeme k dobru.

Panna Maria, jako ta, která byla Ježíši vždy nejblíž a následovala Ho celý Jeho život, nám může být velikou pomocnicí, vzorem a inspirací pro prožívání doby postní... Za svého života zde na zemi se vyznačovala mnoha ctnostmi, mezi které patří např. pokora, důvěra, věrnost, laskavost... To vše nám může být podnětem k zamyšlení, jak tu či onu ctnost žiji já a může nás vést k motivaci prohlubovat ji a snažit se tak být Marii podobnými, abychom spolu s Ní věrněji a hlouběji následovali Krista. 

V tomto prožívání postní doby, kdy se chceme inspirovat v Mariině životě a spolu s Ní jít k Bohu, nám může pomoci postní výzva, kterou jsme v Centru Medjugorje připravili a bude každý den zveřejňována na sociálních sítích (Facebook a Instagram) Centra Medjugorje. 

Nechejme se v této postní době Pannou Marií vést... Blíž k Bohu...