Svatý Leopold Mandić a medjugorské zpovědnice

14.05.2023

"Jeho zpovědnice byla každý den deset i více hodin v obležení lidí; a tak skoro celkem 40 let! A lidé a kajícníci přicházeli nejen z Padovy a okolí, ale i z jiných vzdálených míst Itálie. Ke zpovědi k němu proudili lidé různého společenského postavení: od univerzitních profesorů a biskupů až po rolníky; od vysokých důstojníků přes dělníky a ženy v domácnosti, kněze, průmyslníky, obchodníky. Všichni se tísnili kolem jeho zpovědnice a trpělivě čekali na svůj okamžik smíření s Bohem a lidmi.

Leopoldův duchovní život a dílo vycházelo z Eucharistie, hořel zvláštní synovskou láskou k Neposkvrněné, kterou nazýval svou Paní." To napsal jeden ze životopisců sv. Leopolda Bogdana Mandiće, jehož socha je dnes vedle zpovědnic v Medjugorje. A Medjugorje je již dlouho nazýváno zpovědnicí světa. Do těch zpovědnic vedle jeho sochy lidé chodí dodnes, dalo by se říci, že tak i dnes přichází k němu. A výše uvedené věty se dají úplně aplikovat na Medjugorje, takže by to vypadalo takto:

Medjugorské zpovědnice jsou každý den deset i více hodin v obležení lidí; a tak již více než 40 let! A lidé a kajícníci přicházeli nejen z Medjugorje a okolí, ale i z jiných vzdálených míst z celého světa. Do Medjugorje proudí ke zpovědi lidé různého sociálního postavení: od univerzitních profesorů a biskupů po rolníky; od vysokých důstojníků přes dělníky a ženy v domácnosti, kněze, průmyslníky, obchodníky. Všichni se shlukují kolem medjugorských zpovědnic a trpělivě čekají na svůj okamžik smíření s Bohem a lidmi.

Duchovní život medjugorských poutníků nachází svůj střed a zdroj v Eucharistii a v jejich zvláštní synovské lásce k Neposkvrněné, kterou nazývají Královnou pokoje."

Svatý Leopold Bogdan Mandić, jehož památku jsme slavili 12. května, je chorvatský světec a patron bratří kapucínů v Chorvatsku. Narodil se 12. května 1866 v Herceg Novi (nyní Černá Hora). Jeho rodiče byli otec Petar Antun Mandić a matka Dragica (Karla), rozená Carević. Při křtu 13. června 1866 dostal jméno Bogdan Ivan, uvádí se na stránkách chorvatské kapucínské provincie sv. Leopold Bogdan Mandić – kapucini.hr.

Již od útlého věku se chlapec vyznačoval příkladným chováním a láskou ke svým vrstevníkům a dalším přátelům. Kotorský biskup Kazimír Forlani k události jeho vstupu do kapucínského semináře v Udine (16. listopadu 1882) dosvědčuje, že "od nejútlejších let dával příklad každé ctnosti, protože celou svou duší usiloval o křesťanskou dokonalost".

Když 30. července 1942 zemřel v Padově vyčerpán zpovědní službou a nemocí, věřící začali okamžitě prohlašovat Leopolda za svatého. Jeho uctívání se šířilo rychlostí blesku po všech zemích a kontinentech. V Chorvatsku začal úctu k Leopoldovi šířit kardinál Alojzije Stepinac.

Leopold Bogdan Mandić byl prohlášen za blahoslaveného papežem Pavlem VI. na náměstí před bazilikou sv. Petra v Římě 2. května 1976 a 16. října 1983 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého.

Zdroj: https://radio-medjugorje.com/vijesti/medjugorje/sveti-leopold-i-medugorske-ispovjedaonice/?fbclid=IwAR2x4vN3T_sZTtGZSyJA2sisZVmFOUilANrwGl_FZl1Ngez4M4HkwON7-mY