Výroční zjevení pro vizionářku Ivanku

26.06.2023

Vizionářka Ivanka Ivanković-Elez měla každodenní zjevení do 7. května 1985, kdy jí Panna Maria zjevila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 25. června na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok, 25.6.2023.

Zjevení, které trvalo 7 minut (18:38 - 18:45) měla vizionářka Ivanka ve svém domě. Při zjevení byla přítomna pouze její rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla, že Panna Maria dala následující poselství:

"Dítka, potřebuji vaše modlitby. Modlete se, modlete se, modlete se."

Panna Maria všem požehnala.