Výroční zjevení vizionářce Ivance - 25.6.2024

25.06.2024

Při příležitosti posledního každodenního zjevení, které měla vizionářka Ivanka 7. května 1985, jí Panna Maria svěřila 10. tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jedenkrát ročně, a to na výročí zjevení.

Tak tomu bylo i tento rok.

Zjevení, které trvalo 6 minut (18.37-18.43), měla Ivanka ve svém domě za přítomnosti své rodiny.

Panna Maria dala toto poselství:

"Dítka moje, modlete se, modlete se, modlete se.
Přijměte mé mateřské požehnání."

Použité foto převzato z: externí odkaz č. 18 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)