Zjevení Panny Marie na Podbrdu 17.6.2024 (2.den novény)

18.06.2024

V nedávném zjevení nás Panna Maria vyzvala k intenzivní modlitbě za mír ve světě. Při včerejším zjevení, kdy byl na Podbrdu 1. den této modlitební novény, Panna Maria prosila, abychom se příště k modlitbě sešli v ještě větším počtu. Mnoho lidí tuto výzvu vyslyšelo a Podbrdo se opět i dnes večer zaplnilo lidmi, kteří v modlitbě prosili Boha o mír ve světě. 

Součástí této modlitby bylo opět i zjevení Panny Marie vizionářce Mariji přímo na kopci Podbrdo. Zjevení trvalo 6 minut, od 23:35 do 23:41 hod. Přinášíme popis průběhu zjevení tak, jak jej bezprostředně po zjevení řekla vizionářka Marija:

"Když dnes večer Panna Maria přišla, zdálo se mi, že byla radostnější než včera, díky tomu, že jsme ji vyslyšeli a přišli jsme v o něco větším počtu. Ale to neznamená, že to stačí, modleme se i nadále za mír. Panna Maria se nad námi dlouho modlila ve svém mateřském jazyku, aramejsky. Já jsem Jí předala nás všechny, všechny naše úmysly, a vše to, co máme v srdci. Zvláště jsem prosila Pannu Marii, aby se přimluvila u svého Syna Ježíše za mír ve světě, tak jak to Ona po nás chtěla. Panna Maria se ještě jednou modlila a všem nám požehnala."

Když se následně pokračovalo v modlitbě růženců, vizionářka Marija při rozjímání před prvním desátkem řekla: 

"Poděkujme Panně Marii za Její přítomnost, za Její lásku a Její přímluvu. Modleme se za mír do našich srdcí, do našich rodin a zvláštním způsobem v tomto okamžiku za mír ve světě. Protože jestli nás Panna Maria vyzvala k modlitbě za mír, znamená to, že potřebujeme mír. Mír je ohrožen. Proto, drazí bratři a drahé sestry, odpovězme na Mariinu výzvu, modleme se, poslouchejme Mariina poselství."